Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 5 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 47.

Na slovenskih sodiščih je bilo v letu 2019 892 sodnikov.

V letu 2019 je bilo na vseh sodiščih skupaj 7.369 zadev,

v katerih je bila vloženo redno pravno sredstvo zoper končno odločbo (7,3% vseh rešenih zadev). Delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 69,6%.

Ob koncu leta 2019 je bilo 48 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2019 so vsa sodišča skupaj rešila

850.000 zadev.

Nerešenih je 31. 12. 2019 ostalo nekaj več kot 133.000 zadev.

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 8%, v zadnjih petih letih pa za 54%.

Povprečni čas rešitve je bil v 2019 za pomembnejše zadeve

7,9 mesecev, za ostale zadeve pa 1,4 meseca.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (raziskava 2017)

je ocena zaupanja splošne javnosti 4,9/10, uporabniki 5,6/10%, strokovne javnosti pa 9,6/10.

V letu 2019 je bilo uspešno zaključenih 1.252 postopkov mediacije

(12% vseh ponujenih mediacij oziroma 47% vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo).

V letu 2019 je bilo opravljenih več kot 11 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo.

V letu 2019 je bilo strankam v sodnih postopkih

elektronsko vročeno čez 1.300.000 sodnih pisanj, kar predstavlja približno 32% vseh pošiljk.