Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 5 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 12.

Na slovenskih sodiščih je bilo konec leta 2022 878 sodnikov.

V letu 2022 je bilo na vseh sodiščih skupaj 9.932 zadev,

v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo zoper končno odločbo (1,3% vseh rešenih zadev); delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 71,3%.

Ob koncu leta 2022 je bilo 56 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2022 so vsa sodišča skupaj rešila

skoraj 800.000 zadev.

Nerešenih je 31. 12. 2022 ostalo 121.000 zadev.

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 5%, v zadnjih petih letih pa zmanjšalo za 24%.

Povprečni čas rešitve je bil v 2022 za pomembnejše zadeve 8,6 meseca,

za ostale zadeve pa okrog 1 meseca.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (2021)

je ocena zaupanja splošne javnosti 5,8/10, uporabnikov 6,5/10, strokovne javnosti 5,5/10.

V letu 2022 je bilo uspešno zaključenih 1.138 postopkov mediacije

(11 % vseh ponujenih mediacij oz. 44% vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo).

V letu 2022 je bilo opravljenih več kot 12 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo.

V letu 2022 je bilo strankam v sodnih postopkih elektronsko vročeno

več kot 1.300.000 sodnih pisanj, kar predstavlja 29% vseh pošiljk.