Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 5 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 8.

Na slovenskih sodiščih je bilo v letu 2020 892 sodnikov.

V letu 2020 je bilo na vseh sodiščih skupaj 5.891 zadev,

v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo zoper končno odločbo (6,7 % vseh rešenih zadev); delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 71 %.

Ob koncu leta 2020 je bilo 60 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2020 so vsa sodišča skupaj rešila

skoraj 740.000 zadev.

Nerešenih je 31. 12. 2020 ostalo nekaj več kot 140.000 zadev.

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 5 %, v zadnjih petih letih pa zmanjšalo za 38 %.

Povprečni čas rešitve je bil v 2020 za pomembnejše zadeve

8 mesecev, za ostale zadeve pa okrog 1 meseca.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (raziskava 2019)

je ocena zaupanja splošne javnosti 4,8/10, uporabnikov 5,9/10, strokovne javnosti 5,8/10.

V letu 2020 je bilo uspešno zaključenih 922 postopkov mediacije

(9 % vseh ponujenih mediacij oz. 38 % vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo).

V letu 2020 je bilo opravljenih več kot 13 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo.

V letu 2020 je bilo strankam v sodnih postopkih

elektronsko vročeno nekaj manj kot 1.300.000 sodnih pisanj, kar predstavlja približno 29 % vseh pošiljk.