Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 2 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 14.

Na slovenskih sodiščih je bilo konec leta 2023 861 sodnikov.

V letu 2023 je bilo na vseh sodiščih skupaj 9.997 zadev,

v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo zoper končno odločbo (1,3% vseh rešenih zadev); delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 79%.

Konec 2023 je bilo na vseh slovenskih sodiščih

4169 vseh zaposlenih (skupaj s sodniki).

Ob koncu leta 2023 je bilo 55 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2023 so vsa sodišča skupaj rešila

skoraj 794.997 zadev.

Nerešenih je 31. 12. 2023 ostalo 123.400 zadev.

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2%, v zadnjih petih letih pa zmanjšalo za 14%.

Povprečni čas rešitve je bil v 2023 za pomembnejše zadeve 8,7 meseca,

za ostale zadeve pa 0,7 meseca.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (2023)

je ocena zaupanja splošne javnosti 5,9/10, uporabnikov 6,5/10, strokovne javnosti 5,5/10.

V letu 2023 je bilo uspešno zaključenih 1.234 postopkov mediacije

(10 % vseh ponujenih mediacij oz. 43% vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo).

V letu 2023 je bilo opravljenih več kot 17 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo. To je za kar 5 mio vpogledov več kot v lanskem letu.

V letu 2023 je bilo strankam v sodnih postopkih elektronsko vročeno

več kot 1.200.000 sodnih pisanj, kar predstavlja 31% vseh pošiljk.