Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 5 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 76.

Na slovenskih sodiščih je bilo v letu 2018 891 sodnikov.

V letu 2018 je bilo na vseh sodiščih skupaj 11.256 zadev,

v katerih je bila vloženo pravno sredstvo zoper končno odločbo (1,4% vseh rešenih zadev). Delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 68%.

Ob koncu leta 2018 je bilo 40 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2018 so vsa sodišča skupaj rešila

nekaj čez 853.000 zadev.

Nerešenih je 31. 12. 2018 ostajalo skoraj 145.000 zadev.

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 9%, v zadnjih petih letih pa za 56%.

Povprečni čas rešitve je bil v 2018 za pomembnejše zadeve

8 mesecev, za ostale zadeve pa 1,8 meseca.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (raziskava 2017)

je ocena zaupanja splošne javnosti 4,9/10, uporabniki 5,6/10%, strokovne javnosti pa 9,6/10.

V letu 2018 je bilo uspešno zaključenih 1.293 postopkov mediacije

(11% vseh ponujenih mediacij oziroma 46% vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo).

V letu 2018 je bilo opravljenih 10,9 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo in elektronske overitve.

V letu 2018 je bilo strankam v sodnih postopkih

elektronsko vročeno čez 1.400.000 sodnih pisanj, kar predstavlja približno 46% vseh pošiljk.