Najboljše mesto za iskanje informacij za udeležence v sodnih postopkih

Pogosto: izterjava dolga, ločitev, osebni stečaj, pravni nasvet

Kako na sodišče

Pripravite vabilo, osebni dokument in listine, ki jih boste morda potrebovali.

Oblecite se situaciji primerno.

Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste zamudili zaradi vremenskih ali prometnih razmer.

Bodite spoštljivi do osebja in drugih strank.


Informacije za udeležence v sodnih postopkih

Prikaži vse

O sodstvu


Sodstvo kot neodvisna veja oblasti z nepristranskim in neodvisnim sojenjem pripomore h krepitvi vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin.

Več o tem

V zadnjih 5 letih se je število sodnikov zmanjšalo za 18.

Na slovenskih sodiščih je bilo v letu 2021 882 sodnikov.

V letu 2021 je bilo na vseh sodiščih skupaj 10.086 zadev,

v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo zoper končno odločbo (6,7 % vseh rešenih zadev); delež potrjenih končnih odločb je znašal skupno 68 %.

Ob koncu leta 2021 je bilo na slovenskih sodiščih 81 sodnikov starejših od 65 let.

Sodniško funkcijo lahko sodnik opravlja do 70 leta.

V letu 2021 so vsa sodišča skupaj rešila

več kot 813.000 zadev.

Nerešenih je ob koncu leta 2021 ostalo nekaj več kot 127.000 zadev

Število nerešenih zadev se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 9 %, v zadnjih petih letih pa za 31%.

Povprečno trajanje postopkov je bilo v letu 2021 okrog 8 mesecev v pomembnejših zadevah

in okrog 1 mesec v ostalih zadevah.

V zadnji raziskavi glede zaupanja v sodstvo (2021)

je ocena zaupanja splošne javnosti 5,8/10, uporabnikov 6,5/10, strokovne javnosti 5,5/10.

V letu 2021 je bilo uspešno zaključenih 1.223 postopkov mediacije

kar predstavlja 12 % vseh ponujenih mediacij oz. 51 % vseh postopkov, v katerih so stranke podale soglasje za mediacijo.

V letu 2021 je bilo opravljenih več kot 12 mio različnih vpogledov

v elektronsko zemljiško knjigo.

V letu 2021 je bilo strankam v sodnih postopkih elektronsko vročeno

več kot kot 1.500.000 sodnih pisanj, kar predstavlja približno 32 % vseh pošiljk.