Bíróságra Szlovéniában

A folytatásban megadunk néhány alapvető információt a szlovén bíróságok előtt folytatott eljárásokban résztvevő külföldi személyek számára.

Nyelv

A Szlovén Köztársaságban a bíróságok hivatalos nyelve a szlovén nyelv. Azon a területen, ahol a két nemzeti közösség él, a bíróságok használhatják az olasz és a magyar nyelvet is.

Az igazságügyről röviden

Nézd meg a videót

Írásbeli kérelmek, megkeresések, idézések és bírósági határozatok

A bíróság az írásbeli kérelmeket, megkereséseket, idézéseket és bírósági határozatokat nem fordíttatja le, ezért ezek fordításáról, ha erre szüksége van, saját magának kell gondoskodni. Ha a kérelmet idegen nyelven nyújtja be, a bíróság felhívja, hogy ezt szlovén nyelven nyújtsa be – ellenkező esetben a kérelmét nem tárgyalja, hanem elutasítja (az említett két nemzeti közösség kivételével).

A bíróság csak abban az esetben köteles biztosítani a bírósági iratok idegen nyelvű fordítását, ha a fordításra külföldi kézbesítés miatt van szükség. A fordítás költségeit az az ügyfél viseli, akinek a kérelme kézbesítve lesz, de a kérelem hiteles fordítását az ügyfél saját maga is benyújthatja.

Ha nem érti a nyelvet, amelyet a bíróság használ, fordítás biztosítását kérheti.

A tárgyalásokon használt nyelv

Tanúként a bíróságra – polgári eljárás

Nézd meg a videót

Tanúként a bíróságra – büntetőeljárás

Nézd meg a videót

A tárgyalásokon joga van saját nyelvét használni. Ha az eljárás nem az ön nyelvén folyik és nem érti a szlovén nyelvet, a bíróság az idézésen szóbeli fordítást biztosít és azok az iratok szóbeli fordítását is, amelyek az idézés bizonyítási szakaszában vannak felhasználva.

Ezt a bíróságnak minél előbb közölni kell. Ha a bíróság még csak az idézésen állapítja meg, hogy ön nem érti a hivatalos nyelvet, azonnal nem biztosíthat tolmácsolást és az eljárás szükségtelenül elhúzódhat.

Az idézéseken és egyéb eljárási cselekedeteken való tolmácsolás és fordítás költségeit saját maga viseli, a büntetőeljárások kivételével, amikor ezek megfizetését a bíróság biztosítja.

Ha tolmácsolásra van szüksége, ezt a hivatalos órák ideje alatt bejelentheti a bírósági jegyzéken. Amikor kapcsolatba lép a bírósággal, meg kell adni az ügyről szóló alapvető adatokat, pl. hogy ügyfél az eljárásban, az ügy számát.

Általában tolmácsok fordítanak. A bírósági tolmácsok listáját az Igazságügyi Minisztérium vezeti - tolmácsok listája.

Megközelítőleg 470 bírósági tolmács áll rendelkezésünkre, akik 38 nyelvre fordítanak.

Az ügyröl szóló tájékoztatás

TA bíróság telefonon általában az ügyről vagy az eljárásról nem közöl adatokat. A bíróság telefonon vagy elektronikus úton az eljárás résztvevőinek azokat az adatokat közvetítheti, amelyek elkerülhetetlenek az eljárás eredményes kivitelezése miatt (pl. mikorra van kiírva az idézés).

Az ügyről szóló alapvető tájékoztatást személyesen kérheti az eljárást tartalmazó bírósági jegyzékből. A bíróság hivatalos órái alatt a bírósági jegyzéken érdeklődhet pl. arról, hogy melyik bíró fog dönteni az ügyről, ki van-e már szabva az idézés napja, kik az eljárásban résztvevő ügyfelek, a bírósági határozat jogerőre emelkedett-e… A jegyzékben betekinthet az eljárás ügyiratába és megrendelheti az ügyirat okiratainak fénymásolatát.

A jegyzék köznyelvi kifejezés és bírósági irodát jelent, ahol különböző eljárások ügyiratai vannak vezetve (pl. büntetőügyi jegyzék, peres ügyek jegyzéke).

Amikor kapcsolatba lép a bírósággal, meg kell adni az ügy alapvető adatait, pl. hogy ügyfél az eljárásban, az ügy számát. A bíróságon használni fogja személyes okmányát is.

A bíróság csupán az eljárás lefolytatásáról adhat tájékoztatást, nem nyújthat jogi tanácsadást (pl. mit kell tennie, hogy a követelése eredményes legyen). Ha egyedül nehezen állítaná össze a kérelmét, illetve jogi tanácsadásra, segítségre, a konrét eljárásban képviseletre tart igényt, jó, ha jogi tudással rendelkező személy áll rendelkezésére.

Képviseletére meghatalmazhat ügyvédet, bizonyos esetekben pedig más személyt is. Meghatalmazott személyt az eljárás kezdete előtt kereshet, de ezt megteheti az eljárás alatt is.

A meghatalmazott személy lehet ügyvéd vagy más személy, akit az ügyfél meghatalmazott, hogy képviselje a bírósági eljárásban.

Kivételes jogorvoslatú eljárásokban a képviselőjének ügyvédnek kell lennie.

Az ügyvédnek mindent mondjon el az ügyről, kérdezze meg az eljárás előrelátható lefolytatásáról, a bírósági gyakorlatról, az összehasonlítható ügyekről és az előrelátható költségekről. Az ügyvédek listáját a Szlovén Ügyvédi Kamara vezeti Bar Association of Slovenia.

Tudja-e, hogy az ingyenes jogi segítségnyújtás fedi az ügyvéd költségeit is? Erről bővebben

Tudja-e, hogy az eljárás kezdetén vagy lefolytatása alatt igényelhet(i) ingyenes jogi segítségnyújtást, a bírósági illeték megfizetése alóli felmentést, a fizetés elhalasztását vagy ennek részletfizetését is?

Amennyiben saját vagy családja pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy megfizethetné a bíróság és az ügyvéd költségeit, jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra. A kérelem csupán a kérelem benyújtásának napjától számított költségekre érvényes.

Bírósági illeték megfizetése alóli felmentés

Ha jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra, fel lesz mentve a bírósági illeték összes költségeinek megfizetése alól. Ezt az eljárást vezető bíróságon kell indítványozni, amikor megkapta a bírósági illeték fizetési meghagyását vagy már előbb). Az illeték megfizetése alóli felmentés iránti indítványhoz mellékelni kell az ingyenes bírósági segítségnyújtásról szóló határozatot.

A bírósági illeték megfizetése alóli felmentésre akkor is jogosult, ha az ingyenes jogi segyítségnyújtást nem kérelmezte – ebben az esetben az ingyenes jogi segyítségnyújtás iránti kérelemmel együtt egy űrlapot is ki kell tölteni, amely alapján a bíróság megállapítja az anyagi helyzetét.

Bíróságra Szlovéniában

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.