Magyar nyelvű animációk

Azért, hogy könnyebben megértse, miként zajlanak a bírósági eljárások, megtekintheti az alábbi animációkat, amelyek közérthetően foglalják össze és mutatják be egy adott eljárás tartalmát, illetve annak lényeges elemeit vagy szakaszait.

Nyelvek

Animációk szlovén, olasz, angol nyelven, valamint szlovén jelnyelven is elérhetők. Kövesse YouTube csatornánkat!

Általános információk az igazságszolgáltatásról

Szlovéniában három hatalmi ág van, amelyek biztosítják az állam működését és állandó mechanizmusokon ellenőrzik egymást. Ennek az elrendezésnek a fő szerepe a kölcsönös függetlenség, a hatalmi ágak közt lévő egyensúly biztosítása, és a visszaélések megelőzése.

Olvass tovább (szlovénul)

Tanú - polgári eljárás

Azért hívják be tanúként a bíróságra, hogy elmondja, mit tud egy adott eseményről, és ezzel segítse a bíróságot egy adott ügy vizsgálatában.

Olvass tovább (szlovénul)

Tanú - büntetőeljárás

Azért hívják be tanúként a bíróságra, hogy elmondja, mit tud egy adott eseményről, és ezzel segítse a bíróságot egy adott ügy vizsgálatában.

Olvass tovább (szlovénul)

Bíróság, tárgyalóterem és kihallgatószoba

A bíróság a bírósági épület helyiségekben működik. A főtárgyalásokat és a meghallgatásokat általában a tárgyalótermekben tartják. A gyermekeket, akik az eljárás különösen sérülékeny résztvevői, speciálisan kialakított kihallgatószobákban hallgathatják meg.

Olvass tovább (szlovénul)

Ingyenes jogsegély

Ha anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy kifizesse a bírósági és ügyvédi költségeket, jogosult lehet ingyenes jogsegélyre. Ez azt jelenti, hogy az állam átmenetileg a költségvetésből fedezi az Ön bírósági eljárásának költségeit.

Olvass tovább (szlovénul)

Közvetítés (mediáció)

A közvetítés a jogviták önkéntes, gyors, bizalmas és hatékony megoldási módja. A közvetítés során a felek egy közvetítő (semleges személy) segítségével megpróbálnak békés megoldást találni a vitára.

Olvass tovább (szlovénul)

Büntetőeljárás

A büntetőeljárás célja, hogy az elkövetőt megfelelő büntetéssel sújtsák a bűncselekményért, ha azt elkövette, ha azért büntetőjogi felelősséggel tartozik, valamint, ha azt bebizonyították.

Olvass tovább (szlovénul)

Szabálysértések

A szabálysértési eljárásokban a bíróság dönt a szabálysértés miatti felelősségről, valamint a szankció kiszabásáról, a szabálysértési hatóság szabálysértési eljárásban hozott határozataival szembeni bírósági felügyeleti védelem iránti kérelmekről, a vezetői engedély visszavonásáról, szabálysértési elzárás kiszabásáról, valamint a pénzbüntetés és az eljárási költségek végrehajtása helyett a közérdekű munka elvégzésére vonatkozó végzésekről.

Olvass tovább (szlovénul)

Peres eljárás

A peres eljárásban a bíróság dönt a felek közötti jogvitákban. A vitás kérdések vonatkozhatnak különböző területekre: kártérítés megfizetésére, szerződéses kötelezettségek teljesítésére, dolog átadására, kilakoltatásra, ingatlan tulajdonjogára, stb.

Olvass tovább (szlovénul)

Gyermek a bíróságon

A bírósági eljárásban való részvétel, sok ember számára kellemetlen érzéssel jár, akkor is, ha csak tanúként vannak jelen. A gyermekek a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportját alkotják. Mivel érzékenyek és sérülékenyek, alapvető fontosságú, hogy minimalizáljuk az eljárásnak a gyermek fejlődésére gyakorolt esetleges negatív hatásait.

Olvass tovább (szlovénul)

Családjogi eljárások

A házassággal, a gyerekekkel, a családdal, a gyermek mindenek felett álló érdekének védelmével és a családon belüli erőszak megelőzését célzó intézkedésekkel kapcsolatos ügyekkel a körzeti bíróságok foglalkoznak – a nem peres eljárásokban.

Olvass tovább (szlovénul)

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárásban a bíróság megállapítja, hogy kik az elhunyt örökösei, milyen vagyontárgyak alkotják a hagyatékát, és a hagyaték mely részeit kapják az örökösök és más személyek.

Olvass tovább (szlovénul)

Felnőttek gondokság alá helyezése

Az eljárás célja, hogy megvédje azokat a személyeket, akik nem képesek saját vagyoni jogaikról, valamint érdekeikről gondoskodni anélkül, hogy önmaguknak kárt okoznának.

Olvass tovább (szlovénul)

Végrehajtás

Ha valaki nem hajlandó magától megfizetni Ön felé fennálló tartozását vagy teljesíteni egyéb kötelezettségeit, akkor azt Ön bírósági úton – végrehajtás útján – behajthatja ezen a személyen.

Olvass tovább (szlovénul)

Ingatlan végrehajtás

A hitelező a végrehajtási kérelemben vagy később új végrehajtási eszközként javasolhatja az adós ingatlanvagyonára történő végrehajtást.

Olvass tovább (szlovénul)

Bejegyzés a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba

Ebben az eljárásban a bíróság dönt az ingatlanokhoz fűződő jogok földhivatali ingatlan-nyilvántartásba (ZK) történő bejegyzéséről. Ennek során figyelembe veszi a beadvány beérkezésekor fennálló helyzetet és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelemhez csatolt dokumentumokat.

Olvass tovább (szlovénul)

Munkaügyi jogvita

Az egyéni munkaügyi jogviták célja a munkavállaló és a munkáltató közötti vita rendezése bírósági eljárás útján.

Olvass tovább (szlovénul)

Magáncsőd és a kötelezettségek alóli mentesítés

A magáncsőd az adós vagyona feletti általános végrehajtásként ismert eljárás. A magáncsőd eljárás fő célja az adós összes értékesíthető vagyontárgyának értékesítése. Az adósnak az eljárás megindításakor birtokában lévő vagyontárgyakat, valamint az eljárás során szerzett vagyontárgyakat (a csődvagyont) értékesítik. A befolyt összeget egyenlő arányban a hitelezők megfizetésére fordítják. A kötelezettségeknek arra a részére vonatkozóan, amit az adós a hitelezők felé nem tud megfizetni, kaphat kötelezettségek alóli mentesítést.

Olvass tovább (szlovénul)

A szerzőkről

Az igazságszolgáltatásról és a bírósági eljárásokról szóló animációk 2018 és 2023 között készültek.

A Legfelsőbb Bíróság részéről a Méltányos eljárás munkacsoport tagjai gondoskodtak a projekt vezetéséről és a tartalmi kérdésekről: mag. Jaša Vrabec (projektvezető), Nina Planinšek, Irena Primožič és Tine Stegovec. Külön köszönet illeti az animációk elkészítésében és áttekintésében résztvevő bírákat és bírósági személyzetet a bíróságok valamennyi szintjén.

A forgatókönyvet, a grafikát és az animációt külső vállalkozók készítették:

Renderspace d.o.o.

 • Žiga Vraničar (projektvezető)
 • Julija Somrak (forgatókönyv)
 • Rok Klemenčič (grafika, animáció)

Animációk:

 • Általános információk az igazságszolgáltatásról
 • Tanú - polgári eljárás
 • Tanú - büntetőeljárás

Ideaz d.o.o.

 • Katja Kotnik (projektvezető, forgatókönyv)
 • Katja Špoljar (forgatókönyv)
 • Dea Biličič (grafika, animáció)

Animációk:

 • Gyermek a bíróságon
 • Családjogi eljárások
 • Hagyatéki eljárás
 • Végrehajtás
 • Peres eljárás
 • Büntetőeljárás
 • Szabálysértések
 • Magáncsőd és a kötelezettségek alóli mentesítés
 • Bíróság, tárgyalóterem és kihallgatószoba
 • Bejegyzés a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba
 • Ingyenes jogsegély
 • Munkaügyi jogvita
 • Felnőttek gondokság alá helyezése
 • Ingatlan végrehajtás
 • Közvetítés (mediáció)

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.