O nas

Vrhovno sodišče, projekt Postopkovna pravičnost in projekt IKS – Izboljšanje kakovosti sodstva

Projekt IKS

Spletna stran nasodiscu.si je del sistema spletnih strani slovenskega sodstva (kamor sodijo tudi sodisce.si, sodnapraksa.si, eu-drzavljan.si in spletni portal evlozisce.sodisce.si). Vsebine so nastale v okviru projekta Postopkovna pravičnost in širšega projekta IKS – Izboljšanje kakovosti sodstva, ki se vodijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Oglejte si posnetek

Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu zasleduje cilj kakovostnega dela sodnikov in sodnega osebja, pri čemer je največ pozornosti namenjene sodniškim veščinam, prenosu znanj in izobraževanju. V drugem delu  pa projekt zasleduje cilj primerne obravnave uporabnikov (postopkovna pravičnost).

Nagrade

Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva je v letu 2019 prejel najvišjo nagrado, Kristalno tehtnico sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija, projekt Postopkovna pravičnost pa tudi nagrado UX Design Award in nagrado Brumen, ki jo podeljuje fundacija Brumen.

Postopkovna pravičnost

Projekt Postopkovna pravičnosti se ukvarja z vsemi, ki vstopajo v stik s sodiščem, ne glede na to, v kakšni vlogi (torej ali gre za stranke, priče, odvetnike, državne tožilce itd.) ali na kakšen način (z uporabo informacijskih tehnologij, telefona ali neposredno). V okviru projekta so bile izvedene analize delovanja sodstva in pripravljena gradiva, ki želijo ponuditi razumljive razlage o delovanju sodstva ter o poteku najpogostejših sodnih postopkov, različnih vlogah na sodišču ter koristne informacije pred obiskom sodišča.

Projektna skupina

V projektni skupni sodelujejo:

  • mag. Jaša Vrabec (vodja skupine)
  • mag. Valerija Jelen Kosi
  • Romana Ciko Hočevar
  • Nina Planinšek
  • Irena Primožič
  • Tine Stegovec

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.