Elektronske sodne dražbe

S 1. 2. 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, kjer so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč.


Elektronske dražbe, slika 1

Na spletni strani so objavljene prodaje vseh nepremičnin, premičnin ter pravic (poslovni deleži, vrednostni papirji, terjatve idr.), ki se prodajajo v izvršilnih postopkih, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ter nepravdnih, kazenskih in prekrškovnih postopkih.

Zainteresirani kupci lahko na enem mestu (sodnedrazbe.si):

 • brezplačno dostopajo do podatkov in fotografij o predmetih prodaje,
 • brezplačno dostopajo do podatkov o prodajah in
 • se tudi prijavijo na spletno dražbo v izvršilnih postopkih, kjer bodo dražili izbrani predmet prodaje.

Spletna (elektronska) prodaja nepremičnin in pravic je zaenkrat omogočena v izvršilnih postopkih.

Prodaje v ostalih postopkih pa se bodo opravljale kot doslej na lokaciji posamezne dražbe s fizično prisotnimi dražitelji (klasična prodaja).

Z elektronskimi dražbami se želi preprečiti dogovarjanje in izsiljevanje med dražitelji na javnih dražbah; z lokacijsko neodvisnostjo prodaje, s tako imenovanim draženjem s kavča, ter z atraktivnimi objavami prodaj na enem mestu, pa tudi širšo dostopnost ljudi do javnih dražb. S tem se lahko dosežejo višje cene stvari, ki se prodajajo, prav tako so lahko upniki učinkoviteje poplačani.

Sistem sodnedrazbe.si je prilagojen tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.

V ta namen so na voljo orodja za:

 • povečavo, pomanjšavo in ponastavitev velikosti pisav,
 • izbiro sivinskega prikaza,
 • temni (inverzni) način (Dark mode).

Tujejezičnim uporabnikom je na voljo izbira enega izmed tujih jezikov, in sicer angleški, nemški, italijanski ali madžarski jezik.

Sistem sodnih dražb lahko uporabljate tako na osebnih računalnikih kot tudi na mobilnih napravah, elektronskih tablicah in drugih podobnih napravah.

Sistem ne deluje v starejših brskalnikih Microsoft internet Explorer (verzije 8, 9, 10, 11).

Kako iščemo po objavljenih dražbah?

Na spletnem portalu sodnedrazbe.si je objavljen seznam vseh dražb. Uporabniki lahko brez registracije pregledujejo:

 • aktualne objave,
 • preklicane objave,
 • dražbe v teku in
 • iščejo objave.

Prijava uporabnika v teh primerih ni potrebna.

Osnovni pregled objav omogoča hitro ožanje izbora po filtrih ter razvrščanje po različnih parametrih:

Elektronske dražbe, slika 2

Uporabnik pa lahko poišče dražbe, ki bi ga zanimale, tudi s pomočjo naprednega iskalnika. Podrobno iskanje je na voljo po več iskalnih kriterijih, kot na primer: po regiji, vrsti postopka, sodišču, predmetu prodaje (nepremičnina, premičnina ali pravica), vrsti predmeta (avtomobil, hiša, pohištvo,…), izklicni ceni itd.

Z uporabo različnih filtrov si tako pomagamo do ožjega izbora objav, ki bi nas zanimale.

Delni prikaz naprednega iskalnika:

Elektronske dražbe, slika 3

Primer:

Janeza zanima nakup dvosobnega stanovanja na Obali. V naprednem iskalniku bo glede na svoje zahteve označil naslednje filtre, da bo pridobil želen seznam objavljenih dražb:

 • Regije: Obalno kraška
 • Oblika prodaje: Spletna prodaja
 • Vrsta prodaje: Posamična prodaja
 • Predmet prodaje: Nepremičnina
 • Vrsta predmeta: Stanovanja
 • Nadstropje: Pritličje
 • Število sob: 2-sobno
 • Površina: Od 45 do 60
 • Leto gradnje: od 2010 do 2020

Vsaka objava ima že na uvodnem pregledu (seznam objav) bistvene podatke o dražbi (kdaj se bo prodaja začela, če gre za spletno ali klasično dražbo, izklicno ceno,…). Po kliku na objavo pa pridemo do vseh ostalih podatkov o dražbi (podatki o predmetu, o prodaji, o zadevi, varščini,…) in prilog (cenitveno poročilo, odredba o prodaji,…).

Prijava na elektronsko dražbo

Na spletno dražbo se lahko prijavite zgolj tako, da se na spletni strani sodnedrazbe.si preko gumba Prijava (zgoraj desno na osnovnem prikazu ali pri posamezni objavi) najprej registrirate in prijavite preko zunanjega okolja SI-PASS, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Prijaviti se je potrebno s pomočjo certifikata enega izmed zaupanja vrednih overiteljev, ki so registrirani v Republiki Sloveniji (Sigen-CA, Poštar-CA, Halcom, NLB itd.).

Prijava dražitelja preko sistema SI-PASS

Oglejte si posnetek

Pridobitev certifikata lahko traja nekaj dni, zato si ga pridobite dovolj zgodaj, da se boste lahko pravočasno prijavili na spletno dražbo. Prijaviti se morate najkasneje tri (3) delovne dni pred spletno dražbo.

Prijava v sistem je potrebna tudi v primeru, če se želi uporabnik naročiti na prejemanje obvestil za posamezne vrste prodaj, razen za prejemanje novih objav preko RSS kanala.

Po prijavi v sistem uporabnik v svojem profilu dostopa do novih podmenijev:

 • Moj profil (tu so zapisani podatki uporabnika),
 • Moje dražbe v teku (prikazan seznam dražb, ki so v teku in je uporabnik nanje prijavljen),
 • Moje aktualne dražbe (prikazan seznam prijav uporabnika na spletne dražbe),
 • Moje zaključene dražbe (prikazan seznam dražb, na katere je bil uporabnik prijavljen in so že zaključne) in
 • Moje priljubljene (uporabnik shrani zanj zanimive objave).

Elektronsko draženje je možno samo pri objavah dražb oz. predmetih dražbe, kjer je prikazan gumb Prijava.

Po kliku na Prijava mora uporabnik izpolniti obvezna polja, pri čemer mora:

 • določiti svojo vlogo na dražbi (dražitelj, zastopnik, upnik, predkupni upravičenec ipd.),
 • določiti, če želi uveljaviti oprostitev plačila varščine, oziroma
 • vnesti transakcijski račun (TRR) za vračilo varščine,
 • priložiti priponke (PDF ali JPG format), ko je to obvezno.

Elektronske dražbe, slika 4

Pri prijavi se samodejno prikažejo že vsi podatki o uporabniku, pridobljeni s strani informacijskega sistema SI-PASS. Teh podatkov ni mogoče spreminjati, sodišče jih bo uporabilo za identifikacijo dražiteljev. Če podatki niso ustrezni, jih je potrebno spremeniti pri izdajatelju certifikata.

Varščina

Če dražitelj ne uveljavlja oprostitve plačila varščine, mu sistem prikaže podatke za plačilo varščine. Ta mora biti plačana najkasneje tri (3) delovne dni pred začetkom spletne dražbe.

Obveščanje dražiteljev

Po oddani prijavi mora sodišče, ki je objavilo dražbo, potrditi uporabnika kot dražitelja. Uporabnik dobi na svoj elektronski naslov tako obvestilo o prijavi kot o potrditvi ali zavrnitvi prijave na spletno dražbo.

Prav tako bo dražitelj preko elektronske pošte obveščen, če je bila objava spremenjena ali preklicana.

Dražitelj lahko svojo prijavo do začetka dražbe tudi dopolni (z dodatnimi informacijami, spremembo vloge, ipd.).

Potek draženja

Če uporabnik želi dražiti, se mora prijaviti v informacijski sistem sodnedrazbe.si, po tem, ko je bil potrjen s strani sodišča.

Elektronsko draženje poteka popolnoma anonimno in v realnem času. Zaenkrat je možno le pri prodaji nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih, način draženja pri ostalih tipih postopkov pa bo viden na spletnem portalu.

Potek draženja lahko tudi samo spremljamo kot opazovalci, in sicer tako, da poiščemo dražbo v podmeniju Dražbe v teku. Prijava v sistem ni potrebna.

Elektronske dražbe, slika 5

Dražitelj, ki je prijavljen na dražbo, ves čas vidi ponudbe drugih dražiteljev, vendar ne ve, kdo je posamezni dražitelj, saj vsi nastopajo anonimno z enoličnim znakom, s katerim sodelujejo pri izbrani spletni javni dražbi. Enolični znak je dražiteljem dodeljen ob potrditvi prijave na spletno dražbo.

Do začetka draženja se pri spletni dražbi odšteva čas. Ko se posamezna spletna dražba prične, se dražitelju prikažejo polja za draženje:

Elektronske dražbe, slika 6

Draženje poteka tako, da dražitelj prestavi spodaj navedeno vrednost (Trenutno najnižja možna ponudba draženja) ali da vnese to ali višjo ceno v polje Cena, ki jo želite oddati.

Pri prostem vnosu cene morajo biti dražitelji posebej pozorni na zapis zneska, saj se slednjega po potrditvi z gumbom Draži ne da več popraviti in znesek zavezuje dražitelja.

Na spletni dražbi zmaga dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. V zapisniku o dražbi bo to navedeno kot najugodnejša ponudba. Spletna dražba se s tem konča, razen v primeru predkupnih upravičencev, ki imajo še možnost uveljavljanja predkupne pravice. Če eden ali več dražiteljev uveljavi predkupno pravico, se dražba nadaljuje klasično.

Po zaključku dražbe se izdela zapisnik draženja, ki ga dražitelj lahko najde v podmeniju Moje zaključene dražbe pri posamezni zaključeni dražbi.

Pomoč uporabnikom

Uporabnikom so na portalu sodnih dražb na voljo natančna navodila uporabnikom, odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, prav tako so pripravljene številne video vsebine z navodili, kako uporabljati portal (prijava dražitelja preko sistema SI-PASS, prijava na dražbo, dopolnitev prijave na dražbo, potek draženja, spreminjanje nastavitev in drugo).

V primeru tehničnih težav pa se lahko uporabniki obrnejo na tehnično pomoč (v obliki pogovora v živo je na voljo vsak delovnik med 8. in 16. uro, izven tega časa pa lahko uporabniki oddajo sporočilo o napaki).

Pravni predpisi:

Elektronske sodne dražbe urejata Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.