V času 11- dnevne zaustavitve javnega življenja na sodiščih le naroki v nujnih zadevah 

V obdobju ponovne zaustavitve javnega življenja bodo na sodiščih opravljali le naroke v nujnih zadevah. Naroki, sklicani med 1. in 9. aprilom v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83.člena Zakona o sodiščih niso nujne, se štejejo za preklicane. Sodišča bodo preklic teh narokov objavila na svojih spletnih straneh. Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen. 

Glede na odločitev Vlade RS o dodatnih omejitvah javnega življenja je predsednik Vrhovnega sodišča RS 29.3.2021 izdal dopolnitev Odredbe o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. Z navedeno dopolnitvijo se naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, sklicani med 1. in 9. aprilom 2021, štejejo za preklicane.

Še vedno v veljavi ostaja tudi določilo, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

Ponovno objavljamo tudi Odredbo predsednika VSRS iz 28.1.2021, katere veljavnost je bila nato s spremenjeno Odredbo predsednika VSRS o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih podaljšana do vključno 16. 4. 2021.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Hvala za vaše mnenje! Z vašo pomočjo se trudimo biti boljši.

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.