Sodišča poslujejo skladno s priporočili NIJZ 

Predsednik Vrhovnega sodišča je včeraj izdal spremenjeno Odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih, s katero se sedanji način poslovanja sodišč, ki je bil zaradi zaustavitve javnega življenja prekinjen le v obdobju med 1. in 9. aprilom, podaljšuje do vključno 16. 5. 2021. Sodišča bodo tako v tem obdobju še naprej opravljala naroke, odločala in vročala sodna pisanja v vseh zadevah. Še naprej tečejo tudi procesni roki in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih.

Predsednik Vrhovnega sodišča je 28. 1. 2021 izdal Odredbo, s katero je določeno, da s 1. 2. 2021, skladno z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ, vsa sodišča znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Prav tako se je s tem datumom nadaljeval tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni.

Veljavnost omenjene Odredbe se je iztekla s 17.3., zato je takrat predsednik VSRS izdal spremenjeno Odredbo, s katero se je tedanji način poslovanja sodišč podaljšal do vključno 16. 4. 2021, z najnovejšo spremembo odredbe pa se enak način poslovanja sodišč podaljšuje do vključno 16. 5. 2021. Kot rečeno, je drugačen način poslovanja sodišč veljal le v času nedavne zaustavitve javnega življenja, ko so sodišča v obdobju med 1. in 9. aprilom opravljala le naroke v nujnih zadevah, nenujni naroki pa so se šteli za preklicane.

V obdobju do vključno 16.5.2021 tako še vedno velja, da lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, na sodišče pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu. V veljavi ostaja tudi določilo, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Pri poslovanju sodišč bo treba tako kot doslej upoštevati tudi trenutno epidemiološko stanje na določenem območju. Tako bodo sodišča pri določitvi obsega delovanja še naprej upoštevala priporočila NIJZ ter tudi prostorske in kadrovske omejitve na sodiščih.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Hvala za vaše mnenje! Z vašo pomočjo se trudimo biti boljši.

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.