Pravila in pogoji uporabe

Ti splošni pogoji urejajo način dostopa do spletnega mesta nasodiscu.si, način uporabe podatkov in dokumentov (v nadaljevanju: informacij), uporabo spletnih storitev in odgovornosti upravljavca spletnega mesta ter uporabnikov. Upravljavec spletnega mesta je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vrhovno sodišče ali upravljavec), tehnični skrbnik in izvajalec pa Renderspace, d.o.o.

Pogoji uporabe

Uporaba spletnega mesta je brezplačna in prosta (ne predvideva kakršenkoli registracije uporabnikov).

Spletno mesto je namenjeno le olajšanju pridobivanja splošnih informacij o delovanju sodstva oziroma sodnih postopkih. Sodišča morajo pri komunikaciji s strankami ohranjati nepristranskost in varovati neodvisnost sodnika pri sojenju, zato ne morejo in ne smejo dajati pravnih nasvetov, dajati pojasnil zakonodaje ali sodne prakse ali odgovarjati na vprašanja o konkretnih ali potencialnih primerih. Če sami težko sestavite vlogo oziroma želite pravni nasvet, pomoč ali zastopanje v konkretnem postopku, priporočamo, da vam pomaga oseba s pravnim znanjem in ustreznimi kvalifikacijami. Za zastopanje lahko pooblastite odvetnika, v določenih primerih pa tudi drugo osebo. Seznam odvetnikov vodi Odvetniška zbornica Slovenije. V določenih primerih ste lahko upravičeni tudi do brezplačne pravne pomoči.

Omejitev odgovornosti

Izključitev odgovornosti

Vrhovno sodišče pri zbiranju in obdelavi informacij deluje z največjo skrbnostjo ter skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost, vendar je njegova odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu izključena. Uporabnik vsebine spletnega mesta uporablja na lastno odgovornost.

Za zagotavljanje ustrezne kakovosti informacij lahko Vrhovno sodišče vsebine spreminja (dopolnitve, uskladitve, odstranitve) brez predhodnega opozorila.

Namen vsebin

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave.

Vsebine so bile pripravljene na podlagi zakonodaje ter sodne prakse veljavne v času priprave besedila. V primeru morebitnih kasnejših sprememb zakonodaje Vrhovno sodišče ne odgovarja za ažurnost uskladitve vsebin s kasnejšimi spremembami. Spletno mesto ne objavlja podatkov iz drugih virov, lahko pa vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za vsebino katerih Vrhovno sodišče ne odgovarja.

Namen obrazca za predloge

Obrazec za posredovanje predlogov na www.nasodiscu.si (rubrika Predlagajte in izboljšajte) je namenjen izključno predlogom za dopolnitev tega spletnega mesta. Vse opozorila o morebitnih napakah ali pomanjkljivostih bodo skrbno obravnavana v najkrajšem možnem času.

Sporočila, prejeta preko obrazca, ne izpolnjujejo pogojev za vlogo v sodnem ali upravnem postopku, ter jih ne bomo obravnavali ali pošiljali organom, pristojnim za vodenje postopkov.

Prav tako ne bomo odgovarjali na prošnje za pojasnila zakonodaje ali sodne prakse, dajali pravnih nasvetov ali odgovarjati na vprašanja o konkretnih ali potencialnih primerih. Sodišča se s pravnimi vprašanji srečujejo in jih razrešujejo izključno v okviru sodnih postopkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.