Izjava o dostopnosti

Vrhovno sodišče Republike Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani nasodiscu.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Stopnja skladnosti

To spletišče dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0.

Na spletišču trenutno še ni vsebin v znakovnem jeziku. Do konca leta 2020 bomo uskladili vsebine in v znakovnem jeziku zagotovili vsaj osnovne informacije, vezane na celostno vsebino spletišča. Prav tako bomo v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij naredili izbor vsebin v zvezi z izvajanjem upravnih storitev in jim v največji možni meri zagotovili dostopnost tudi za gluhe, ki komunicirajo v znakovnem jeziku.

Na spletni strani se na več mestih uporabljajo povezave do PDF-dokumentov. Dostopnost PDF-dokumentov je lahko problematična za slepe, ki uporabljajo bralnik zaslona. Primeri PDF dokumentov so prisotni na več podstraneh, največ jih je na podstrani Zloženke. V večini primerov gre za podobne vsebine kot na spletni strani, vseeno pa obstajajo določene razlike, saj so nekatere vsebine dostopne le v zapisu PDF. Čeprav so objavljeni PDF dokumentni za slepe trenutno le delno dostopni, so zloženke objavljene zato, ker so v veliko pomoč ostalim uporabnikom. Alternativa vsebin zloženk bo do konca leta usklajena z vsebino, ki je predstavljena neposredno na strani.

V primeru, da vam določene vsebine trenutno niso dostopne, prosimo, da pišete na naslov srsu.vsrs@sodisce.si.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2019. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samo ocena organa javnega sektorja. Izjava je bila nazadnje pregledana 17. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov srsu.vsrs@sodisce.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.