Sodišča se vračajo na običajen način poslovanja 

S 15. 6. se je iztekla veljavnost Odredbe o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih, s katero je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič določil način poslovanja sodišč v času razglašene epidemije covida-19. Sodišča se tako 15. 6. vračajo na običajen način poslovanja, vendar skladno z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ, in ob upoštevanju veljavnih odlokov. 

Predsednik Vrhovnega sodišča je 28. 1. 2021 izdal Odredbo, s katero je določeno, da od 1. 2. 2021 v skladu z omejitvami zaradi epidemije vsa sodišča znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Prav tako se je s tem datumom nadaljeval tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni. Veljavnost Odredbe se je 15. 6. 2021 iztekla in zaradi konca razglašene epidemije ne bo ponovno podaljšana. Sodišča se tako vračajo na reden način poslovanja, pri določitvi obsega delovanja pa bodo še naprej upoštevala priporočila NIJZ ter tudi prostorske in kadrovske omejitve na posameznih sodiščih.

Ali vam je bila vsebina v pomoč?

Da Ne

Hvala za vaše mnenje! Z vašo pomočjo se trudimo biti boljši.

Vašega mnenja ni bilo mogoče shraniti. Poizkusite kasneje.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu/v brošuri/v animaciji je izključena.